O namaSnagom ideje i predanim zajedničkim radom, bez straha od izazova, štitimo prava i interese naših članova i postižemo rezultat.

Udruženje proizvođača namještaja osnovano je Odlukom osnivača, usvojenoj na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 26.06.2013. godine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. Usvojen je Statut kojim se uređuje: puni i skraćemi naziv, sjedište i adresa Udruženja - UPN, izabran upravni odbor od 9 članova te usvojen Poslovnik o radu Udruženja.

MISIJA

Udruženje je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija čija je misija: Razvoj industrije namještaja i ekonomski prosperitet radi otvaranja novih radnih mjesta i povećanja izvoza.

Upravni odbor

  • Ramiz Grapkić predsjednik - Gračanica
  • Muhamed Pilav potpredsjednik - Sarajevo
  • Almir Gadžo potpredsjednik - Tuzla
  • Adnan Smailbegović član - Sarajevo
  • Omar Kuštrić član - Sarajevo
  • Milan Vukelić član - Banja Luka
  • Ivo Antić član - Kiseljak
  • Adnan Čaušević član - Sarajevo
  • Halil Ljuca član - Brčko
Sekretar Udruženja